وقتی دلتنگی سراغت بیاد نمیتونی جلوش رو بگیری...

از دلتنگی متنفرم که با یک لبخند پیروزمندانه نگاهم میکنه و با خودش  میگه خوب حالتو گرفتم ...

الان بیشتر از همه دلم تنگه حال و هوای اسفند ماهِ بدجورررر

توی این کوچه های برفی قدم میزنم و دلم بیشتر تنگ میشه به آدما نگاه میکنم هیچ کدوم نوع دلتنگی من رو درک نمیکنن.

شور و شوق وصف نشدنی بچه ها  برای خرید ماهی قرمزِ سفره هفت سین غیر قابل تصوره. 

لبخند محزونی به خاطره ای که توی سرم میچرخه میزنم، حرص خوردنم موقع خرید ماهی قرمز که باید بزرگ تر باشه از ماهی بقیه بچه های فامیل که پزشو بدم... چه دغدغه های خنده داری داشتم.

شور و شوق خرید لباس عید...

هفت سین های آماده دست فروشا...

خونه تکونی ...

جمع شدن همه اعضای فامیل دور سفره هفت سین و قرآن خوندن بابا تا موقع تحویل سال...

صدای توپ لحظه آغاز سال نو ...

 گرفتن عیدی ...

سبزی پلو با ماهی مخصوص عید...

وای که دل تنگ همشونم.

همینطور که به راهم ادامه میدم آهی میکشم با خودم میگم کاش سال نوی اینا هم مثل ما بود.

دوستمو از دور میبینم که دست تکون میده لبخندی میزنم و به طرفش میرم،حالمو میفهمه میگه چیزی شده مثل همیشه نیستی ، لبخند تلخی میزنم میگم چیزی نیست...

و توی این "چیزی نیست" هزار حرف نگفته و دلتنگی  نهفته ......

 

ٍ